De gemeenteraad van maandag 25 maart gemist? Ontdek hier alle tussenkomsten van de raadsleden van Lijst voor Edegem.


Kerkgemeenschap Heilige Familie bedreigd

Er heerst al enige tijd ongerustheid onder de goed draaiende kerkgemeenschap van de Heilige Familie aan het Kerkplein. De betrokken kerkfabriek wenst de Heilige Familiekerk op te doeken en te ruilen voor de Sint-Antoniuskerk in het centrum van Edegem. Ook de Basiliek zou dan enkel nog een ceremoniële functie behouden.
“Een bijzonder slechte zaak”, vertelt raadslid Goedele Van der Spiegel. “We hechten een groot belang aan deze kerkgemeenschap. Een wissel van kerk is niet gewenst. Het komt de werking van de gemeenschap helemaal niet ten goede. We hebben bovendien nog maar heel recent heel wat investeringen gedaan in de Sint-Antoniuskerk en de Basiliek.”
Op de vraag van Goedele kwam het antwoord van het bestuur dat een eigendomswissel geen optie is. “Dat is een belangrijk signaal. Om het sociaal weefsel rond de Heilige Familiekerk te versterken is het belangrijk dat de gemeente ook publiek haar steun uitspreekt.”


N-VA wil leefloon aftoppen van kwetsbare gezinnen

De federale overheid ondersteunt lokale besturen met de invoering van de REMI-tool. REMI is een objectief instrument die maatschappelijk assistenten helpt bij het opstellen van referentiebudgetten als het gezinsinkomen te laag is. “Naar slecht Antwerps voorbeeld wil het bestuur in Edegem daar nu een afwijking op invoeren door gezinnen met meerderjarige kinderen hun (equivalent) leefloon af te toppen”, geeft raadslid Sien Pillot aan. “REMI verliest op deze manier alle objectiviteit. Deze afwijking creëert opnieuw ongelijkheid. Het zou absoluut niet mogen dat leeflonen begrensd worden door politieke keuzes inzake de financiering hiervan.”


N-VA zegt nee tegen nieuwe start voor site Beerschot

We zijn terug bij af wat de toekomst van de Beerschotsite in de Hovestraat betreft. Projectontwikkelaar Antonissen heeft haar beroep tegen de stilzwijgende weigering van het Edegemse gemeentebestuur ingetrokken. Raadslid Jeroen Van Laer: “In een eerder persbericht kondigde we aan dat we de gemeente zouden vragen om dit momentum aan te grijpen om samen met de buurt een nieuwe visie uit te tekenen voor de Beerschotsite. Dat houdt ook in dat het kader dat N-VA in juni 2021 heeft goedgekeurd moet intrekken.” Het voorstel werd echter weggestemd door de N-VA-meerderheid. “Bijzonder spijtig. N-VA moest de bal maar gewoon binnenkoppen, maar blijft bij haar standpunt dat op het binnengebied van de site Beerschot drie grote appartementsblokken mogen komen. Waarvan akte.”


In Edegemse Collegewijk dreigt nieuw Beerschot-debacle

Tussen de Volhardingsstraat en de Adrien De Gerlachestraat ligt een strategisch stuk binnengebied. “Een binnengebied dat ideaal is om de buurt daar bijkomend zuurstof te geven en kansen op ontmoeting zoals in de Tuinwijk aan de andere kant van Fort 5”, vertelt raadslid Jeroen Van Laer. “Helaas dreigt ook hier weer een verkaveling. Er is een omgevingsvergunning ingediend door een projectontwikkelaar. Net zoals bij de Beerschotsite is er ook hier weer geen overleg geweest vooraf met de buurt en dreigen we weer in een procedureslag te belanden. Hoe vaak gaat de geschiedenis zich nog herhalen?”


Ruimtelijke visie voor Edegem verdient update

Het gemeentebestuur start een update van de ruimtelijke visie voor Edegem. “Een proces dat we alleen maar kunnen toejuichen”, vertel raadslid Sien Pillot, “Al zijn ook nog wel wat onzekerheden over het verdere verloop van het proces. Het beleidsplan ruimte zal erg bepalend zijn voor de toekomst van Edegem. Keuzes die worden gemaakt inzake klimaat en milieu, ruimtelijke ordening, vergunningen,… We hopen dan ook dat het belang hiervan niet onderschat wordt en er voldoende tijd genomen wordt om de impact hiervan te bestuderen en goede keuzes te maken. Voldoende inspraak van de Edegemnaar, kennis van experts en je als bestuur voldoende laten inspireren en informeren is daarom voor ons erg belangrijk. De betrokkenheid van de Edegemnaar mag niet beperkt blijven tot één informatieavond op 16 april.”
De vooropgestelde timing is bijzonder kort. Heel wat andere besturen nemen veel meer tijd om tot een gedragen beslissing te komen over de toekomst van de gemeente op ruimtelijk vlak. “De timing lijkt dan ook eerder ingegeven door de nakende verkiezingen en einde legislatuur dan het inspraakproces. Wij zullen de komende maand in elk geval de tijd nemen om dit beleidsplan uitvoerig te bekijken en onze visie en aanvullingen hierop te geven”, aldus Sien Pillot.


Zwembad Frank Jespers gaat tegen de vlakte

In de wandelgangen gonsde het al een tijdje, maar naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid Jeroen Van Laer is het nu ook officieel: het zwembad Frank Jespers wordt gesloopt. “Het oude zwembad staat al sinds september 2018 te verkommeren. Hoewel er verschillende ideeën circuleerden om er een nieuwe toekomst aan te geven, kiest het bestuur ervoor om het zwembad te slopen. Het verder vergroenen en ontharden is een goede zaak, maar de strategische ligging naast de begraafplaats zou ook kansen kunnen bieden om in functie van ontmoeting, bezinning en herdenking iets te voorzien”, aldus raadslid Jeroen Van Laer.


Nieuw RUP voor Hazeschrans in de maak

Voor het hele gebied tussen E19 en de grens met Aartselaar en Wilrijk wenst het bestuur een niet ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken. Raadslid Sien Pillot vertelde daarover in de raad het volgende: “Wij zullen dit punt goedkeuren omdat dit nog maar de start is voor de opmaak van het RUP. De start van de opmaak van een nieuw beleidsplan ruimte, dat ook net werd goedgekeurd, zal voor de toekomst van dit RUP erg bepalend zijn. Het gebied betreft de toekomst van de golf, landbouw, natuurgebied,… Wetende dat deze laatste twee erg onder druk staan zullen we de toekomst hiervan nauwlettend in het oog houden.”


En verder vroegen we nog naar:

  • De herstelling van de paden in Hof ter Linden en Dwaallichtjespad. Waarbij het bestuur laat weten dat er een herstelling is voorzien door Kempens Landschap. Agentschap Natuur en Bos zal het vlonderpad verlengen. Meer info bij Sien Pillot.
  • Het aantal Edegemnaren dat plantvakken adopteren. Die cijfers worden nog bezorgd. Meer info bij Sien Pillot.
  • De start van de verdere aanleg van het fietspad Boniverlei zodat aanwezige handelaars op tijd hun klanten kunnen informeren. Meer info bij Sien Pillot.
  • Op welke manier inwoners nog ideeën en suggesties kunnen doen voor het binnengebied aan de Dokter Frans Hemeryckxlaan. De gemeente is daar eigenaar en zal dit natuurlijk inrichten met fruitbomen, zitbanken en enkele speelelementen. Er komen ook schapen. Meer info bij Sien Pillot.