De open lijst uit liefde voor Edegem

Ons project

Wij maken van Edegem de warmste en meest duurzame gemeente van de zuidrand. Wij pakken het samen, anders en beter aan. We maken van Edegem opnieuw een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Met betaalbare zorg, een levendig centrum, sterke buurtcomité’s en sprankelende wijkactiviteiten zorgen we voor ontmoeting. In ons Edegem voelt niemand zich alleen. We gaan natuur en open ruimte weer koesteren en maximaal beschermen. Met propere straten, parken en pleintjes. En met beter beheer van onze groene long Hof ter Linden en Fort 5. In onze ideale gemeente krijgen voetgangers en fietsers voorrang. We kiezen we voor veilige en leefbare woonwijken.. Met meer en betere fietsinfrastructuur bereiden we de weg naar morgen. In deze kleurrijke en bruisende gemeente voelt iedereen zich goed. Jongeren, ouderen, singles, gezinnen, ondernemers, gemeentepersoneel, verenigingen, … Lijst Voor Edegem is L•VE voor jou.

Onze speerpunten
Voel je goed in je buurt

Jongeren, gezinnen, singles, ouderen, nieuwkomers, mensen in armoede, … Elke Edegemnaar moet zich goed kunnen voelen in zijn buurt.

Groen en open ruimte

Een duurzame gemeente bouw je niet vol. In plaats van verkavelingen verkiezen we open ruimte. En we maken ruimte om ervan te genieten.

Vlot en veilig verkeer

In hartje Edegem krijgen actieve weggebruikers voorrang. De gemeente van morgen kiest voor duurzame mobiliteit.

Volg je ons al?