Lijst voor Edegem wil de motor zijn van een kindvriendelijke gemeente en steun bieden waar nodig zodat jongeren ruimte krijgen om te kiezen voor wat hen echt gelukkig maakt. De afgelopen 6 jaar werd het jeugdbeleid verwaarloosd. “Met 5 concrete actiepunten wil Lijst voor Edegem de ondersteuning van de Edegemse jeugd terug centraal zetten. Edegem moet een gemeente zijn waar ook jongeren zich helemaal thuis voelen.” Lijst voor Edegem presenteerde haar plan tijdens haar Valentijnsreceptie afgelopen zondag in de jeugdlokalen op de Sterrenhof.

In de voorbije 6 jaren werd het jeugdbeleid verwaarloosd. Het bestuur koos ervoor om te “ontzorgen”, diensten zoals het ter beschikking stellen van feestmateriaal werden geprivatiseerd. Gemeenteraadslid Jeroen Van Laer: “Met L•VE willen we de Edegemse kinderen en jongeren meer steun en ruimte bieden. We willen daarbij de verenigingen ontzorgen, niet de gemeente. We lanceren 5 concrete voorstellen. Niet toevallig doen we dat aan de jeugdlokalen op de Sterrenhof. Het is vandaag al een plek van heel veel jeugdig engagement en plezier, maar ook hier moet en kan de ondersteuning vanuit de gemeente beter.”

Het eerste voorstel gaat over een steun in onderhoud van jeugdlokalen en – terreinen. “Samen met de jeugdverenigingen brengen we de huidige werking in kaart en bekijken we wat er beter terug door de gemeente gebeurt. Zo is het maaien van de terreinen een enorme quick win. Het is een kleine moeite voor de gemeente die met groot materiaal kan langskomen, terwijl jeugdverenigingen soms dagen kwijt zijn met eenvoudige grasmaaiers. Ook voor de sportverenigingen, waar heel veel Edegemse jeugd naartoe trekt, willen we deze oefening maken”, verduidelijkt gemeenteraadslid Gitte Gijs.

Het tweede voorstel gaat over jeugdinfrastructuur. “Wij zijn al lang vragende partij om met een stevige financiële injectie alle Edegemse jeugdlokalen veilig en aangenaam te maken. Jeugdverenigingen hebben niet de grote financiële mogelijkheden en kunnen die steun hard gebruiken. Zo hoeven ze geen tijd en energie te steken in de ene verkoopactie na de andere en is er meer tijd om gewoon te spelen! Daarnaast zorgen we terug voor een gratis en uitgebreid aanbod aan feestmateriaal om uit te lenen”, gaat Van Laer verder.

Het derde voorstel gaat over toegankelijkheid. Gemeenteraadslid Gitte Gijs vertelt: “We voeren de UiTpas met kansentarief in. Op die manier wordt deelname aan sportactiviteiten, jeugdverenigingen of vakantiekampjes ook voor Edegemse gezinnen die het financieel minder breed hebben, veel toegankelijker. We ondersteunen sportclubs op die manier ook volop bij de uitbouw van hun jeugdwerking.”

Het vierde voorstel gaat over een bruisender uitgaansleven. “Samen met de twee jeugdhuizen, Het Varken en Nootuitgang, en de uitbaters van Hangar 27 werken we een laagdrempelig aanbod uit voor diverse jongerenactiviteiten. We creëren opnieuw plekken om te repeteren en zorgen voor speelkansen op diverse Edegemse podia.”, aldus Van Laer.

Het vijfde voorstel gaat over speelkansen het hele jaar door. “Ook hier zien we met L•VE heel wat uitdagingen om Edegem nog kindvriendelijk te maken. Het onderhoud van de speeltuinen geven we terug prioriteit. En we werken aan een kwaliteitsvolle kinderopvang en prikkelende speelpleinwerking gespreid over alle weken in de schoolvakanties”, gaat Gijs verder.

“Met deze vijf voorstellen kunnen we het Edegemse jeugdbeleid snel weer doen bruisen, net zoals vroeger. In de komende maanden trekken we ook naar de Edegemse jeugd om ook hen te bevragen. Het realiseren van een kindvriendelijke gemeente doe je in de eerste plaats door kinderen en jongeren mee de pen te geven bij het uittekenen van een breed jeugdbeleid waarbij alle beleidsthema’s door de ogen van jongeren worden bekeken”, besluit gemeenteraadslid Jeroen Van Laer.