De gemeenteraad van maandag 27 november gemist? Ontdek hier alle tussenkomsten van de raadsleden van Lijst voor Edegem.


Goedkeuring toewijzingsreglement nieuwe sociale huisvestingsmaatschappij

Het toewijzingsreglement is een belangrijk instrument om sociale woningen toe te wijzen. Dat gebeurt door criteria die Vlaanderen zijn bepaald, maar je kan ook als gemeente specifiek regels opnemen om een beleid op maat te voeren. “Zo zou je kwetsbare, alleenstaande ouders met jonge kinderen voorrang kunnen geven”, vertelt gemeenteraadslid Sien Pillot. “Maar met ruim 224 kwetsbare Edegemnaren op de wachtlijst blijft de grootste uitdaging eigenlijk gewoon méér sociale woningen. We moeten daarvoor ook op de private huurmarkt durven kijken. Die wachtlijsten moeten opgelost worden.”

Toekomst postgebouw Drie Eikenstraat onduidelijk

Op vlak van ruimtelijke ordening loopt er eigenlijk niets nog vlot. “Ook in het dossier van het postgebouw op de Drie Eikenstraat kijkt de gemeente tegen procedures aan. Op vraag van de Deputatie zal de gemeente een nieuw openbaar onderzoek moeten organiseren. Maar hoe het dan met de plannen zit en of deze reeds zijn aangepast, dat is totaal onduidelijk. Een beetje vreemd toch allemaal”, aldus gemeenteraadslid Sien Pillot, die een stand van zaken vroeg.

Aangepaste openbare verlichting levert 0 euro besparing en geen CO2-reductie

Een opvallende bekentenis afgelopen maandag op de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Vera Hans vroeg naar de evaluatie van de aangepaste openbare verlichting sinds deze zo’n jaar geleden werd aangepast. “De grote energie- en CO2 besparing die werd aangekondigd door het gemeentebestuur is niet gerealiseerd. Door een fout in de communicatie tussen gemeente en Fluvius werd de straatverlichting tijdens de week aangepast, maar ook tijdens het weekend. Tijdens het weekend brandt de verlichting nu langer dan vroeger. Onbegrijpelijk. We vragen om de regeling dringend terug te bekijken en waar LED-verlichting aanwezig is te kiezen voor een dim-scenario in plaats van een doofscenario. Zo besparen we ook op energie en CO2, maar garanderen we tijdens de donkere maanden de veiligheid op voet- en fietspaden.” 

Geen bloemenplukweide op gronden Mitterlije

Ondanks het lange voortraject, komt de bloemenplukweide er op de voormalige rugbyvelden aan de Mitterlije er niet. “Na grondig bodemonderzoek blijken er teveel stenen in de grond te zitten om een rendabel project op te starten. Een bijzonder spijtige zaak en vooral dat dit zo laat in het traject pas duidelijk wordt. We hopen dat de gemeente volop kiest voor een toekomstgerichte en natuurlijke invulling die een meerwaarde kan zijn voor alle Edegemnaren. De gronden liggen ideaal naast WZC Immaculata en het kasteeldomein Hof ter Linden”, aldus gemeenteraadslid Jeroen Van Laer die op de raad naar een stand van zaken vroeg van het project.

Gemeente blijft bij standpunt: op de site Beerschot kunnen 3 grote appartementsblokken komen

Op de gemeenteraad van 23 oktober beloofde het gemeentebestuur in gesprek te gaan met het buurtcomite rond de site Beerschot. Een reden om op de gemeenteraad te polsen naar die beloftes. “Een maand later moeten we helaas vaststellen dat een overleg tussen buurt, bestuur en projectontwikkelaar nog steeds niet heeft plaatsgevonden”, aldus gemeenteraadslid Jeroen Van Laer. Schepen Follens liet daarnaast ook weten dat zij in de lopende beroepsprocedure hun standpunt over het project opnieuw aan de deputatie hebben overgemaakt. “Gevraagd naar de inhoud van dat standpunt, blijkt de gemeente effectief bij het eerder standpunt te zijn gebleven: onder de eerder gestelde voorwaarden kan het megaproject op de site Beerschot er dus komen. Evident dat de gemeente dan geen prioriteit maakt van een overleg met de buren. Ze blijven immers gewoon bij hun standpunt.”

Ongevraagd advies brandweer: 140 euro

Naar aanleiding van een melding vanwege wijkwerking ‘t Forum blijkt er een nieuw retributiereglement te zijn gestemd op niveau van de brandweerzone die verenigingen danig op kosten jaagt. “Voor een ongevraagd brandweeradvies diende zo plots 140 euro te moeten worden betaald. Jammer dat de zonevoorzitter, de burgemeester, niet aanwezig was op de gemeenteraad voor de nodige duiding”, aldus gemeenteraadslid Jeroen Van Laer.