De gemeenteraad van maandag 18 december gemist? Ontdek hier alle tussenkomsten van de raadsleden van Lijst voor Edegem.


Werken aan kasteel Hof ter Linden van start

Op de gemeenteraad werd toestemming gegeven aan Stichting Kempens Landschap om een aannemer aan te stellen voor de renovatie van het kasteel. 

Op 1 maart 2012 werd het kasteeldomein Hof ter Linden in Edegem, bestaande uit het kasteel, de koetshuizen en 50 hectare park, bos en open ruimte aangekocht in gemeenschapshanden: Stichting Kempens Landschap, gemeente Edegem en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Onder impuls van voormalig schepen Goedele Van der Spiegel kwam er al snel een masterplan met de nodige beheerplannen waarin een visie voor het hele project van Hof ter Linden werd uitgewerkt. 

Op basis van dat geïntegreerde beheerplan zijn verschillende ingrepen gebeurd zoals de realisatie van wandel- en fietspaden die de verbinding met het aangrenzende Fort 5 maken en de restauratie van het prieeltje aan de vijver. De restauratie van de twee koetshuizen (en ijskelder, hekwerk, pleinen en waterkerende muren) volgden kort daarna en beide gebouwen werden als brasserie en restaurant herbestemd.

Nadien was het een tijdje wachten op de renovatie van het kasteel. “Maar daar komt nu eindelijk verandering in. Dankzij een Vlaamse premie van zo’n 2,39 miljoen euro kunnen we de werken aanvatten en kan binnenkort de Edegemnaar het kasteel weer in al haar glorie zien stralen”, zegt raadslid Goedele Van der Spiegel. De werken zouden in 2025 moeten afgerond zijn.

Renovatie hangar bioklas blijft zorgenkind

Het laatste halfjaar is de totale renovatiekost voor de hangar 23 van de bioklas opgelopen tot bijna 2 miljoen EUR, waarbij oorspronkelijk net geen 800.000 euro werd geraamd. Gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel: “Het is pijnlijk om te zien. Als we de klok konden terugdraaien, hadden we ons initieel voorstel om voor de bioklas een nieuwbouw te realiseren aan het Kerkplein harder doorgeduwd. De nieuwe bioklas is nu al meer dan twee jaar dicht en het licht aan het einde van de tunnel is helaas nog niet te zien.”

Onderhoud openbaar domein ondermaats: N-VA moet bijsturen

Twee dossiers op de raad geven pijnlijk aan dat ook na vier jaar privatisering het onderhoud van het openbaar domein nog steeds niet op punt staat. “N-VA stuurt noodgedwongen bij met extra budget voor het onderhoud van de plantvakken en gaat alweer op zoek naar een nieuwe aannemer voor het vegen van wegen en fietspaden”, verduidelijkt Sien Pillot, gemeenteraadslid. “Het is een goede zaak dat we voor het onderhoud van de plantvakken een tandje bijsteken. Dit had al veel vroeger moeten gebeuren. De vraag blijft: zijn we met de privatisering ondertussen écht goedkoper af?”

Gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel vult aan: “Ook voor het vegen van wegen en fietspaden hadden we meer verwacht. Het straatvegen en bladvegen moet veel meer op elkaar afgestemd worden. Eén keer vegen per jaar van de fietspaden is ook veel te weinig. De fietsers worden aan hun lot overgelaten tijdens de herfstmaanden. Ook hier is het maar de vraag of het niet beter geweest was om een eigen veegwagen aan te schaffen en zelf veel korter op de bal te spelen. N-VA had beloofd het te onderzoeken, maar heeft dat niet gedaan.”

Ongehoord: Gemeente Edegem vraagt geld voor gratis overheidsdocumenten

Op de raad stonden ook weer heel wat aanpassingen op de agenda van kosten die de gemeente aanrekent aan de Edegemnaar voor bepaalde administratieve documenten. Gemeenteraadslid Sien Pillot: “De drastische verhogingen van allerlei kosten, blijven we fundamenteel onredelijk vinden. Meer nog, het is gewoonweg ongehoord dat documenten die Vlaanderen gratis digitaal aanbiedt via Mijn Burgerprofiel, betalend zijn via de gemeente Edegem. Op zijn minst zou de Edegemnaar daar transparant over geïnformeerd moeten worden, maar dat gebeurt niet. En dus betalen ondertussen heel wat Edegmnaren onterecht voor gratis documenten.”

Gemeente legt voorstel op tafel om Sint-Anontiuskerk te ruilen voor kerk Kerkplein

Edegem werkt aan een kerkenbeleidsplan en de toekomst van de kerken in Edegem. Nu blijkt er een voorstel op tafel te liggen om de Sint-Antoniuskerk, eigendom van de gemeente, en de Heilige Familiekerk aan het Kerkplein, eigendom van de kerkfabriek, te ruilen. “Een hele slechte zaak”, vindt gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel, “De Sint-Antoniuskerk, een prachtige cultuurlocatie, geef je niet zomaar uit handen. Daarnaast is het verdwijnen van de werking in de Heilige Familiekerk ook helemaal geen goed idee. We dreigen een hele gemeenschap en groep van Edegemnaren actief in en rondom de kerk aan het Kerkplein hun thuis te ontnemen. Laat ons hopen dat gemeente- en kerkbestuur snel met andere voorstellen rond de tafel gaan zitten.”

Sterrenregister voor Edegem

Boven De Wolken vzw zet zich al jaren in voor ouders die een baby zijn verloren. Dat doen ze door hen tastbare herinneringen te geven en hen bij te staan tijdens die eerste moeilijke momenten.

Recent namen Boven de Wolken vzw samen met Berrefonds vzw, Met Lege Handen, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse overheid een modelattest ontworpen dat steden en gemeenten kunnen gebruiken om de jongste sterrenkindjes in een sterrenregister op te nemen (wanneer een kindje overleden is vóór een zwangerschapsduur van 140 dagen). Het is een symbolische aangifte, maar met een grote emotionele waarde.

Op voorzet van CD&V keurden we samen met alle collega’s in de gemeenteraad ook voor Edegem de opmaak van zo’n sterrenregister goed.

Laatste begroting deze legislatuur toch enigszins verrassend

De laatste begroting van deze legislatuur is weinig verrassend, behalve op één punt. Gemeenteraadslid Sien Pillot: “Jarenlang hebben we het moeten horen: de Edegemse schuldenberg moet weg. N-VA maakte er een strijdpunt van. Heel de gemeente werd uitgekleed, het personeelsbestand gehalveerd. Maar kijk, ineens zijn schulden toch niet zo erg. Voor de eerste keer doet het N-VA bestuur aan schuldopbouw: in 2024 komt er maar liefst 18 miljoen bij. Per Edegemnaar stijgt de schuld van gemiddeld 771 euro per inwoner naar 1592 euro per inwoner. En dat vinden wij niet erg. Wij zijn blij dat N-VA de fetisj van schuldafbouw eindelijk loslaat in functie van belangrijke publieke investeringen zoals het nieuwe woonzorgcentrum. Jammer dat dit inzicht er nu pas komt.”

In 2024 blijft voor de Edegemnaar verder vooral wachten, wachten op verbetering. Heel wat investeringen die vorig jaar aangekondigd werden, zijn doorgeschoven naar dit jaar. Op hoop van zegen.

“Het voetpadenplan wordt verder uitgerold, maar van fietsstraten en betere fietsinfrastructuur mogen we blijven dromen. Ook de Hovestraat staat nog steeds op de planning. Er zijn in Vlaanderen complexere straten op veel kortere tijd aangelegd”, gaat Sien Pillot verder. “We missen nog steeds een plan rond investeringen in jeugdinfrastructuur die broodnodig zijn en ondertussen horen we helemaal niets meer van de ooit succesvolle wijkbudgetten.”

“De gemeentelijke administratie blijft ondertussen roeien met de weinige riemen die ze nog hebben. Ondertussen vullen consultants de gaten op die er vallen omwille van personeel dat noodgedwongen vertrekt. Dit kan onmogelijk zuiniger, efficiënter, laat staan toekomstgericht beleid genoemd worden. Intussen horen we bij verenigingen, de gemeenteschool Andreas Vesalius en verschillende vzw’s het gemis aan een duidelijk aanspreekpunt en opvolging van taken. Het afvalprobleem van de school kent geen opvolging, de vzw Kind en Gezin mist de connectie en communicatie met de gemeente, een buurtcomité heeft na 3 maanden nog steeds hun toelage niet ontvangen… Het zijn maar drie actuele voorbeelden. Binnenkort hebben we ook een sporthal zonder medewerkers.”

“Er ligt nog heel veel werk op de plank om Edegem terug een levendige gemeente te maken waar we fier op kunnen zijn, maar met deze laatste begroting gaan we voorlopig het verschil niet maken”, besluit Sien Pillot.