De gemeenteraad van maandag 29 januari gemist? Ontdek hier alle tussenkomsten van de raadsleden van Lijst voor Edegem.


N-VA bespaart nu ook op activering kwetsbare Edegemnaren

De gemeenteraad keurde de verdere samenwerking goed met Zora Werkt, het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat zich inzet voor het activeren van kwetsbare doelgroepen richting een job. Helaas bleek er tussen de lijnen ook een besparing op tafel te liggen, ontdekte gemeenteraadslid Sien Pillot: “Het activeren van kwetsbare Edegemnaren mag volgens N-VA vooral niet té veel kosten, terwijl het juist een kerntaak van een gemeente is om mensen te ondersteunen richting werk. Het is pijnlijk te horen dat men nu ook kijkt naar een personeelsbesparing – een halftijdse trajectbegeleider – om de rekening te doen kloppen. We moeten juist zoveel mogelijk activeren. Dat levert alleen maar winsten op: voor de personen in kwestie, maar ook voor onze samenleving. Een goede job geeft mensen een grotere financiële zekerheid, maar haalt ze ook uit een sociaal isolement.”

Hangar 27 past prijzen aan voor verenigingen

In 2020 privatiseerde het N-VA-bestuur de jeugdcultuurzaal Hangar 27. Met alle gevolgen van dien. De kosten voor de verenigingen stegen. Logisch, want de private uitbater moet ook zijn boterham verdienen. Gemeenteraadslid Jeroen Van Laer: “Geen verwijt aan hen, maar wel aan N-VA om de verenigingen daarin te weinig tegemoet te komen. Daar komt nu eindelijk verandering in. De huurprijs daalt en de gemeente voorziet in een tussenkomst voor de verplichte zaalpoets, extra security of gebruik vaatwasser. Nog beter was geweest om het beheer van Hangar 27 terug in eigen handen te nemen, maar los daarvan toch een oprechte dank om toe te geven dat het beter kon en het reglement aan te passen.”

L·VE vraagt zomer lang speelaanbod

Een nieuw afsprakenkader moet de werking van de speelpleinwerking SPED en de Sportmix duidelijker maken. SPED en Sportmix voorzien tijdens de vakantieperiode in een laagdrempelig, betaalbaar en gevarieerd spelaanbod voor kinderen en tieners. Gemeenteraadslid Sien Pillot : “De meerwaarde van SPED en Sportmix is groot. We vragen daarom al langer om de werking uit te breiden over de hele zomermaanden en te zorgen dat er een zomer lang aanbod is voor kinderen én tieners. Een laagdrempelig aanbod dat gevarieerd is, maar ook betaalbaar.”

Vlaanderen schrapt 30% subsidies voor buitenschoolse kinderopvang

Het nieuwe Vlaamse decreet Buitenschoolse Opvang & Activiteiten hertekent de financiering en geeft lokale besturen volle autonomie in het herverdelen van de beschikbare middelen voor de organisatie van buitenschoolse opvang. Voor Edegem betekent dat echter 30% minder geld dan er vandaag beschikbaar is voor de organisatie van onder meer de buitenschoolse opvang via Koraal (De Speelclub). Dat bleek na een vraag hierover van gemeenteraadslid Jeroen Van Laer: “Vanaf 2026 ontvangt Edegem jaarlijks zo’n 125.000 euro minder om kwaliteitsvolle, betaalbare buitenschoolse opvang te organiseren. N-VA Edegem is het alvast eens dat hun collega’s op Vlaams niveau ons met een gigantisch probleem opzadelen. Zonder bijkomende middelen, is een verderzetting van het huidige aanbod onmogelijk. Daar houdt de volgende bestuursploeg alvast best rekening mee.”

Oppositie en meerderheid blijven clashen over Beerschotsite

Ondanks eerdere vragen en tussenkomsten blijft het bestuur koppig vasthouden aan hun plan voor de Beerschotsite in de Hovestraat, lees: drie grote appartementsblokken midden in een waardevolle groenzone. Raadslid Peter Verstraeten bond gisteren opnieuw de kat de bel aan. “De reactie van het bestuur was tekenend. Nog steeds nemen ze geen enkel eigen initiatief om tot een gedragen project te komen. De buurt moet hun plan maar trekken en zelf rond de tafel gaan zitten met de projectontwikkelaar. Ondertussen heeft de gemeente de eindbeslissing handig doorgeschoven naar de provincie die het project nu moet goed- of afkeuren. Een sluwe streek”, aldus Gemeenteraadslid Jeroen Van Laer.

L·VE vraagt oplossing parkeerprobleem Beekstraat

De parkeerproblemen voor de Edegemnaren in de Beekstraat zijn eigenlijk niet uit te leggen. Gemeenteraadslid Vera Hans vraagt dan ook aan het bestuur om dringend een oplossing uit te werken. De Beekstraat is een grensstraat. Langs de kant van Mortsel kunnen de inwoners gebruik maken van een bewonerskaart. “Langs de kant van Edegem is deze maatregel niet van toepassing, met parkeerproblemen en GAS boetes voor de paar Edegemse bewoners van de Beekstraat tot gevolg. Een probleem dat enkel kan opgelost worden in nauw overleg met beide besturen”, aldus gemeenteraadslid Vera Hans.