Lijst voor Edegem (L•VE) hecht veel belang aan je privacy. Daarom willen we uitgebreid en correct toelichten wat L•VE doet én niet doet.

Alle persoonsgegevens worden, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren. L•VE is volledig in regel met de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (GDPR).

De beheerder van de persoonsgegevens is Lijst voor Edegem, Archimedeslaan 16
2650 Edegem, mail@lijstvooredegem.be, 03 458 37 47.

Welke persoonsgegevens?

We verzamelen data die je ons vrijwillig verstrekt door deze in te vullen op lijstvooredegem.be, zoals je naam, je e-mailadres en je adres. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor campagnedoeleinden.

Wanneer je met ons contact hebt via e-mail, dan kunnen we de inhoud van het bericht, je e-mailadres en de antwoorden bewaren. We kunnen ook elk bericht of gebruikersinformatie bewaren die je ons zendt via lijstvooredegem.be.

Je persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk door een beperkt aantal aangeduide medewerkers van L•VE en worden nooit doorgegeven aan derden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je doorgeeft. L•VE is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?

Wij vragen naar persoonlijke gegevens om je, naargelang je interesses, op de hoogte te houden van standpunten en activiteiten van L•VE, aangevraagde informatie door te sturen, om verder op te volgen indien je aangeeft L•VE te willen helpen als vrijwilliger of om het lidmaatschap van L•VE te promoten.

De verwerking gebeurt in het kader van de activiteiten van L•VE als Belgische politieke partij, met het oog op het verder uitbouwen van onze organisatie. De verwerking heeft betrekking op leden, voormalige leden, donateurs en personen die contact onderhouden met L•VE.

Wat doet L•VE niet?

L•VE verbindt er zich toe om geen commerciële of andere databanken van persoonsgegevens aan te kopen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van data die personen op vrijwillige basis verstrekken, door zowel fysieke als digitale contacten.

L•VE bewaart, op basis van zelfgerapporteerde geboortedata, geen gegevens van personen onder de 13 jaar.

Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

E-mailvoorkeuren

We sturen je enkel e-mailupdates als je daarvoor expliciet toestemming geeft via onze formulieren. 

Je e-mailvoorkeuren kan je zelf beheren met de link die je onderaan elke e-mail vindt.

Jouw rechten

Volgens de voornoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Op eenvoudig verzoek wissen wij jouw gegevens volledig. Contacteer ons daartoe, met bewijs van identiteit, via L•VE, Archimedeslaan 16, 2650 Edegem of per e-mail mail@lijstvooredegem.be.

WordPress en Mailchimp

L•VE maakt gebruik van het platformen WordPress en Mailchimp voor de organisatie van haar databank en website.

Cookies

Ter uitvoering van de website maakt L•VE gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van L•VE naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van L•VE teruggestuurd wordt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

L•VE zal geen cookies plaatsen zonder jouw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie die strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door jou verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).

Analytische cookies

L•VE verzamelt automatisch gegenereerde, geanonimiseerde informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de website met het platform Google Analytics, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt.

Hoe lang houdt L•VE je persoonsgegevens bij?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld werden of dan de wet vereist.

Wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn en we geen wettelijke bewaarplicht meer hebben, worden ze verwijderd uit onze databank. Mocht dat niet mogelijk blijken, worden ze minstens geanonimiseerd.

Klacht

Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door L•VE kan je terecht bij mail@lijstvooredegem.be en bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

L•VE kan deze privacyverklaring steeds wijzigen zodat ze overeenstemt met de huidige verwerkingen.

Laatste update: 8 november 2023