Groen Edegem groeit door tot Lijst voor Edegem, een open project voor iedereen die terug meer kleur wil brengen in de gemeente Edegem. Lijst voor Edegem, kortweg L•VE, brengt heel wat gekende en nieuwe gezichten samen. “Wat ons bindt, is de liefde voor onze gemeente. De gemeente kan een motor zijn van heel wat positieve verandering. We geloven dat het samen, anders en beter kan. We nodigen alle Edegemnaren uit om mee een vinkje te zetten achter ons project.”

Op goed een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, houden verschillende Edegemnaren een nieuw politiek alternatief boven de doopvont: Lijst voor Edegem (L•VE), de open lijst uit liefde voor Edegem. De keuze voor deze naam is niet toevallig. L•VE is een open lijst waar geen lidkaart voor nodig is. Een lijst voor Edegem, lokaal gericht met een doordacht programma en heel veel plannen voor een zorgzame, warme en duurzame gemeente.

“Plannen die we ook heel graag willen realiseren én afvinken”, vertelt Sien Pillot, mede-initiatiefneemster L•VE en huidig fractieleidster voor Groen Edegem. “We hebben allemaal het gevoel dat Edegem de afgelopen zes jaar is achteruitgegaan door het uitbesteden van de dienstverlening. Onze gemeente verdient beter. Een sterke gemeente die steunt op goede en betaalbare dienstverlening. Die het heft weer in handen neemt. De 23.000 inwoners van Edegem en de meer dan 200 verenigingen in onze gemeente verdienen dat. We willen van Edegem de warmste en meest duurzame gemeente maken van de zuidrand.”

Didier Neyrinck, onafhankelijk initiatiefnemer L•VE en lid van de Edegemse Omgevingsraad, gaat verder: “We willen Edegemnaren terug fier maken op de gemeente. Een gemeente die aandacht heeft voor betaalbare zorg, een levendig centrum, sterke buurtcomités en sprankelende wijkactiviteiten. Jongeren, gezinnen, singles, nieuwkomers, mensen in armoede,… Elke Edegemnaar moet zich goed kunnen voelen. We creëren opnieuw kansen voor ondernemers en verenigingen. We gaan groen en open ruimte weer koesteren en maximaal beschermen. Met propere straten, parken en pleintjes. En met beter beheer van onze groene long Hof ter Linden en Fort 5. In onze ideale gemeente krijgen voetgangers en fietsers voorrang. We gaan voor vlot en veilig verkeer. Zone 30 in alle woonwijken maakt Edegem aangenamer voor iedereen. Sluipverkeer bannen we.”

L•VE bundelt beleidservaring uit het verleden en een vernieuwde langetermijnvisie voor een gezond Edegem. De komende maanden trekt L•VE naar de Edegemnaar. “We willen de Edegemnaren horen, nu en als we straks samen besturen”, gaat Sien Pillot verder. “We geloven in een meer evenwichtig beleid waar politieke kleuren elkaar corrigeren en versterken. Alleen geel verveelt. Samenwerken moet terug de norm worden. Zeker op lokaal niveau loont dit altijd.”

“Onze lijst is een open project van en voor alle Edegemnaren. De beste ideeën maken we samen. Samenwerken op lokaal niveau loont. Om de meest warme en duurzame gemeente van de zuidrand te worden, willen we ieders stem horen. Hoe meer kleur, hoe beter. Wie ook mee wil doen, kan iets laten weten op www.lijstvooredegem.be”, besluit Didier Neyrinck.

Werk mee aan L•VE en zet een vinkje op www.lijstvooredegem.be.

Eerste initiatiefnemers Lijst voor Edegem

Deze mensen zetten alvast een vinkje achter L•VE:

Sien Pillot
Didier Neyrinck
Vera Hans
Johan Nagels
Goedele Van der Spiegel
Hayat Bentouhami
Jeroen Van Laer
Maarten Vergauwen
Gitte Gijs
Fran Lauriks
Peter Geukens